Entreprenør opgaver

Alt indenfor Entreprenør opgaver udføres.

Nedrivnings arbejde

Nedrivning af bygninger, gylletanke mm. udføres. De ringer med opgaven -vi løser den. Ved nedrivnings arbejde kan vi påtage os opgaven at sortere materialerne så meget som muligt, samt tilbyde bortskaffelse af disse.   

Til løsning af disse opgaver nævnes her et udpluk af vores materiel:
- Diverse gravmaskiner fra 1 til 22 tons.
- Diverse sorterings og nedrivnings grabber. 
- Oliehammer fra 100 kg til 2000 kg.
- Tremme skovle + diverse skovler til maskinerne.
- Forlænger arme til gravmaskinerne, hvilket giver længere rækkevidde.
- Nedrivningskugle.

Udgravnings arbejde

Udgravning af eksisterende stald bygninger, har været et af vores specialer siden år 1989.  

Udgravning og planerings arbejde til opførelse af nye bygninger.

Udgravning og etablering af veje parkeringsarealer.

Opgravning af søer

Opgravning samt oprensning af søer udføres.  

Oprensning af åløb og vandløb.

Spræningsopgaver

Vi er godkendte til at udføre spræningsarbejde.
Vi påtager os forskellige spræningsopgaver.
Heraf kan nævnes:
- Sprængning af sten på mark
- Bort sprængning af klippe 
- Sprængning i vandboring

Dræningsplov

Drænings arbejde udføres.
Dræning med diverse gravmaskiner udføres.
Dræning med drænplov udføres.

Alt dræningsarbejdet udføres selvfølgelige med laser/maskin styringer for at opnå det bedst mulige resultat.

Belægningsarbejde

Vi udfører:
- Mindre belægningsarbejde, f.eks. fliser
- Mindre betonarbejde

 

Læsning og planering

Læsning og planerings arbejde med gummigeder udføres. 
Komatsu wa 270 14 tons gummigedsmaskine 
Komatsu wa 320 16 tons gummigedsmaskine

til planerings arbejde har vi endvidere en
Komatsu D65 PX12 22 tons dozer

Grusudlægger

Udlægning af diverse materialer såsom grus, skærver, sand mm. udføres med en udlæggervogn med bånd.
Er velegnet til opgave som:
- Omkringfyldning af grus/skærver om kloakrør og slanger.
- Opfyldning af render

Snerydning

Snerydning udføres med:

14 tons Komatsu gummiged
16 tons Komatsu gummiged
Rendegraver Hydrema 926
3 tons Minilæsser

Her er der mulighed for at vi enten kører med en almindelig skuffe på køretøjerne eller at vi kobler en sneplov på.